Luonnon varalta – ympäristöblogi

Yritänpä tässä blogissa tutkailla ympäristönsuojelua monipuolisesti. Pyrin nostamaan esiin ympäristökeskustelussa turhan vähälle huomiolle jääneitä aiheita, niin uusia kuin unohtuneitakin. Poikkitieteellisessä hengessä yritän myös löytää uusia näkökulmia kulloisiinkin kuumiin aiheisiin. Lähtökohtanani on ympäristömuutosten moniulotteisuus ja pitkäkestoisuus. Ympäristöongelmia ei ole mahdollista pyyhkiä pois kertasipaisulla, ja näkymättömiin pestyjen pulmien tilalle putkahtaa aina uusia.

Ympäristön muutos on usein jotain muuta kuin ympäristöstä käytävän keskustelun muutos. Pohdin blogissani sitä, miten uhkat ja niistä käytävä keskustelu muuttuu. Muutama vuosikymmen sitten happosateista johtuvat metsäkuolemat olivat suuri uhka, nyt huolenaiheeksi on nousemassa merten happamoituminen. Kestävästä kehityksestä enää harva jaksaa innostua, mutta sitäkin innokkaammin keisarille ommellaan vihreän talouden viittaa. Entä jaksaako kukaan kiinnostua ekosysteemipalveluista?

Ihminen on kirjaimellisesti osa luontoa, ja luonnolleen on vaikea mitään mahtaa. Yrittää kuitenkin pitää, sillä hyvinvointimme on pitkällä aikavälillä riippuvainen siitä, onnistumme luontoamme muokkaamaan. Vaistot vievät ihmistä ja mainokset antavat lisävauhtia, mutta hetken mielihalujen yläpuolelle pitäisi päästä. Kyse on tarpeidemme kohtuullistamisesta – jätetään järsittävää tulevillekin sukupolville.

Toisaalta kyse on ympäristön muokkaamisesta niin, että voimme ammentaa kestävästi käyttöömme raaka-aineita, energiaa ja kokemuksia. Historia on täynnä varoittavia esimerkkejä sivilisaatioista, jotka onnistuivat tuhoamaan omat elinehtonsa aika alkeellisenkin tekniikan avulla. Nyky-yhteiskunnilla on kykyä sekä luonnonvarojen romahduttamiseen että ekosysteemien toiminnan pitkäjänteiseen tukemiseen.

Blogin sisältö tulee koostumaan toistaiseksi ennalta-arvaamattomista kirjoituksista ja kommenteista. Niitä odotellessa joitakin aiempia kirjoituksiani löytyy SYKEn kotisivultani.