Rakentavan ilmastouutisoinnin jäljillä

by Jari Lyytimäki

Ilmastonmuutos on viime vuosina herättänyt paljon huolta, mutta uutisointia on myös moitittu ilmastoriskien liioittelusta. Tutkimustietoon pohjautuvalle rakentavalle kriittisyydelle on ilmastokeskustelussa selvä tarve. Journalismikritiikin vuosikirjassa 2012 ilmestyneessä ”MOTkotusta ilmastonmuutoksesta” -artikkelissa pureudun rakentavan kriittisyyden haasteeseen. Konkreettisena esimerkkinä käytän YLEn MOT-ohjelman ilmastonmuutosta käsittelevää jaksoa.

Artikkelissa ruodin erityisesti tapoja, joiden kautta ohjelma nosti yksipuolisesti esiin tietyn tyyppisiä näkemyksiä. Päätelminä esitän mm. seuraavaa: Ilmastonmuutos on moniulotteinen ja pitkäkestoinen ongelma. Pelkkä väärinkäytöksiä paljastava ja ongelmia etsivä kriittinen journalismi ei vie siihen liittyvää keskustelua riittävästi eteenpäin. Tarvitaan myös toimintamahdollisuuksia avaavaa, rakentavan kriittistä journalismia, jossa nostetaan monipuolisesti esiin uusia tai unohtuneita ratkaisumahdollisuuksia.

Avarakatseiselle journalismille riittää vastattavaa: Miksi Suomessa ei ole kehitetty määrätietoisesti maatilojen biokaasun tuotantoa, jonka avulla voitaisiin tuottaa uusiutuvaa energiaa, käsitellä jätteitä ja helpottaa vesien rehevöitymisongelmia? Miksi suuren pinta-alan ja harvan asutuksen maassa on hajautetun energiantuotannon sijaan keskitytty ydinvoiman kaltaisiin keskitettyihin energiantuotannon ratkaisuihin? Oliko taannoinen autoverouudistus tehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä, kun verotuksen työmatkavähennyksillä samaan aikaan kannustetaan autoiluun? Mikä pidättelee puurakentamista? Kärsivätkö tai hyötyvätkö jotkut kohtuuttomasti ilmastopolitiikan tehottomuudesta tai politiikan tehostamisesta?

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ei edelleenkään ole mielipidekysymys, vaan tieteellinen tosiasia. Tiede on määritelmällisesti itseään korjaavaa, joten on periaatteessa mahdollista, että ilmastotutkijoiden enemmistö on väärässä. Kyseessä olisi kuitenkin evoluutioteorian kumoutumisen kaltainen tieteellinen mullistus. Näin epätodennäköistä jymyuutista ei käytännössä kannata odottaa. Tämän toivoisi olevan selvä lähtökohta niin tavallisille kansalaisille kuin kriittisille journalisteillekin. Toisaalta, evoluutioteorian tueksi on kertynyt tutkimusta jo yli 150 vuotta, mutta epäilijät ovat yhä vahvoja uskossaan.

Mainokset