Mitä on valosaaste?

by Jari Lyytimäki

Valon varjopuolet -tietokirjamme julkaistaan 15.10. Helsingin postitalon Kirjasto 10:ssä. Tietokirjan tärkein tavoite lisätä ymmärrystä siitä, mitä valosaaste oikeastaan on. Valosaastetta voidaan kutsua myös haittavaloksi. Se on yöaikaista keinovaloa, joka:

  • on tarpeetonta,
  • on liian voimakasta,
  • suuntautuu väärään paikkaan,
  • on päällä väärään aikaan,
  • on aallonpituudeltaan vääränlaista,
  • synnyttää häikäisyä tai katvealueita,
  • koetaan rumaksi tai ärsyttäväksi,
  • aiheuttaa terveyshaittoja tai
  • aiheuttaa haittoja luonnonvaraisille eliöille tai ekosysteemeille.

Keinovalo voidaan siis määritellä valosaasteeksi monista eri näkökulmista. Monissa tapauksissa rajanveto hyödyllisen valaistuksen ja valosaasteen välillä on vaikeaa. Valon viehättävyys on mielipidekysymys, josta voidaan päästä yhteisymmärrykseen vain punnitsemalla ennakkoluulottomasti eri perustelujen painoarvoa ja erilaisten arvostusten oikeutusta.

Sen sijaan valon terveys- ja ympäristövaikutukset eivät ole mielipidekysymyksiä. Kuten kaikki muutkin eliöt, ihminen on evoluutiossa sopeutunut luonnonpimeisiin öihin. Keinovalo on vallannut yöt vasta viime vuosisadan aikana, eikä elimistömme ole mitenkään voinut sopeutua tähän muutokseen. Tämän takia mahdollisten terveysriskien olemassaolo on syytä ottaa vakavasti.

Tutkimusta aiheesta on tehty vasta vähän, mutta näyttää vahvasti siltä, että valosaasteelle on käymässä samoin kuin melulle aikoinaan. Melun haittoja vähäteltiin pitkään, sillä tietoa sen vaikutuksista esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin ei ollut. Kun melun vaikutuksia on tutkittu, on se todettu merkittäväksi terveysriskiksi. Tämän takia asuin- ja työympäristön meluisuudelle on määrätty ohjearvot, joita ei saisi ylittää.

Keinovalolle vastaavia ohjearvoja ei ole. Sen sijaan on ohjearvoja, joiden perusteella esimerkiksi tievalaistuksessa pyritään saavuttamaan vähintään tietty valaistustaso. Onkin mielenkiintoista, miksi valoa ja ääntä kohdellaan näin eri tavoin. Miksi keinovaloa pidetään itsestäänselvästi niin haitattomana, ettei sen käyttöä saisi rajoittaa?

Ajatus keinovalon haitallisuudesta on vielä monille outo. Ensiaskel ongelman hahmottamisessa ja hallinnassa onkin se, että ajatus valon erilaisista varjopuolista otetaan vakavasti. Haitat voivat toki osoittautua pelättyä pienemmiksikin. Tämä on kuitenkin kovin huono peruste väärään aikaan, väärään paikkaan ja liian kirkkaasti paistaville lampuille.

Mainokset