Jari Lyytimäki

Olen ympäristöasioista laaja-alaisesti kiinnostunut tutkija ja tietokirjailija. Blogini tarkoitus on herättää ajatuksia ympäristönsuojelun eri ulottuvuuksista ja pohtia, miksi jotkut kysymykset herättävät ylen määrin huolta toisten jäädessä pimentoon. Työskentelen erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Yhteystietoni löytyvät SYKEn kotisivulta. Lisäksi olen ympäristönsuojelutieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Blogissa esitetyt mahdolliset kannanotot eivät edusta muiden kuin itseni näkemyksiä.

Bloginosto_Lyytimaki_556px

Huumori ympäristönsuojelussa -tietoteos sukeltaa ympäristökysymysten monitieteiseen koomisuuteen.

Ympäristöasioita olen pohtinut muun muassa Ihminen ja ympäristö -kirjan muutamissa luvuissa (Gaudeamus 2011) sekä Jälkeemme vedenpaisumus? -teoksessa (Gaudeamus 2009), jossa käsitellään ilmastonmuutokseen ja meriin liittyviä kynnysarvoja. Yhdessä Harri Hakalan kanssa kirjoittamani Ympäristön tila ja suojelu Suomessa (Gaudeamus 2008, 2. uud.p.) esittelee tärkeimpinä pidettyjä ympäristökysymyksiä kun taas Unohdetut ympäristöongelmat (Gaudeamus 2006) käsittelee vähemmän esillä olleita ongelmia. Yksi näistä on valosaaste, jota ruodin yhdessä Janne Rinteen kanssa Valon varjopuolet -teoksessa (Gaudeamus 2013). Tämä teos palkittiin Koneen Säätiön Vuoden Tiedekynä 2015 -palkinnolla. Aikoinaan olin myös mukana kirjoittamassa vuonna 2000 julkaistua Suomen luonto CD-Factaa (eWSOY), tosin silloin vielä aiemmalla nimelläni (Välimäki).

Tieteellisessä työssäni olen pyrkinyt paneutumaan erityisesti ympäristöuutisoinnin ja -viestinnän analyysiin, ympäristötietämyksen yhteiskunnalliseen dynamiikkaan sekä kestävää kehitystä kuvaavien indikaattoreiden käyttöön ja käyttämättömyyteen. Myös monitieteisyys eri muodoissaan on alati kiinnostava aihe.